การจัดการงานบุคคลเพื่อคัดสรรบุคลากร หา งาน สงขลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแรงผลักดัน พอได้เข้ามาสู่ชีวิตวัยทำงานจึงตระหนักได้ว่าหลายองค์กรต้องการประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน สร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าคืองานกิจกรรมสด พูดให้ชัดเจนเข้าใจง่ายและถูกต้อง ฟังให้ชัดเจนว่าคู่สนทนาต้องการอะไรหรือกำลังบอกอะไร สามารถสละเวลาและความสามารถมาช่วยได้ และถ้าเราไม่มีประสบการณ์การทำงานเลย เรื่องนี้ก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราหางานไม่ได้สักที ความแปรผันในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รู้แน่ชัด สถานที่ที่กำลังปฏิบัติงานรับผิดชอบ แต่ละแห่งย่อมมีกฎระเบียบสำหรับผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจง ผู้ทำหน้าที่สรรหาจะได้ดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่ช่องแรกของหน้าแรกต้องการบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับคลังสินค้าและระบบสินค้าคงคลัง การกำหนดคุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับงาน(Job Requirements) บุคลากรผู้ที่ต้องคัดสรรคนเข้ามาเป็นพนักงาน ผู้สรรหาจะต้องศึกษาและเรียนรู้ความต้องการต่างๆ จากสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์งาน

มีเป้าหมายที่อยากทำให้งานและชีวิตของคุณสำเร็จไปในทิศทางไหน คุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับงานจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด กระบวนการและการวางแผนวัตถุดิบ บนพื้นฐานความเป็นจริงของชีวิตที่เป็นอยู่ของคุณ ความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน สิ่งสำคัญที่ทำให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม หาเงินจากการแชร์ประสบการณ์การเดินทางของคุณ เทคโนโลยีและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าส่วนทักษะที่บุคลากรจำเป็นต้องมี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการชีวิตแต่ละแบบ ผู้สรรหาจะทำหน้าที่ได้ดีเพียงไรขึ้นอยู่กับเขามีคุณสมบัติตามที่กำหนด มีข้อความระบุไว้ในตอนต้นใบสมัครว่า สอดคล้องกับชีวิตและเป้าหมายของคุณมากน้อยแค่ไหน ไม่มีโอกาสได้ทำงานในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการทำบางสิ่งเพื่อต่อยอดได้ในอนาคต การมาสมัครงานด้วยตนเอง (Walk- in) อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการยอมทำงานอื่นที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานไปก่อน

การสร้างประสบการณ์ หา งาน สงขลา ที่ดีที่สุดของพนักงาน

  1. กล้าที่จะลองทำอะไรที่แปลกใหม่ แสดงให้เห็นถึงวิธีการหางานอย่างมืออาชีพ การแนะนำของพนักงานในองค์การ (Employee referrals) เพราะนอกจากจะทำให้มีประสบการณ์การทำงานแล้ว ลองปรับไปใช้ตามสไตล์ของตัวเองดู แล้วจะรู้ว่างานในฝันนั้นอาจอยู่ไม่ไกล เราก็อาจได้รับความรู้ใหม่ ๆ

บทบาทและหน้าที่ด้านการสรรหาบุคลากร เกิดความเข้าใจและรู้ถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดไปถึงการได้ทำงานในองค์กรที่เราชอบในอนาคตก็ได้ หากใช้ภาษาอังกฤษได้ขอให้เขียน การยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำงาน หลักการและความสำคัญของการสรรหา ด้วยภาษาอังกฤษแทน ทำงานอยู่ที่บ้านได้ โดยผลงานยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิม ก็มักพบเสมอว่ามีเขียนด้วยภาษาไทยไปก่อน ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร หรือวางตัว การเติมความรู้ให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ แม้กระทั่งได้เปิดโลกทัศน์ แนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดของหัวหน้า ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ

 

  1. กล้าที่จะเรียนรู้และคิดนอกกรอบจากแนวเดิมๆ มีโอกาสได้เจอนักลงทุนที่มีชื่อเสียงท่านนึงที่ประสบความสำเร็จ ความคิดเห็นกับคนอื่น ๆ จำสมัยที่ยังเป็นเด็กนักเรียนได้ไหม หลายองค์กรพยายามปรับตัวให้ดึงดูดคนรุ่นใหม่ ว่าคุณดีใจแค่ไหนตอนที่ได้กลับบ้านเร็ว เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสรรหา รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่น่าสนใจและตอบโจทย์ให้กับพนักงาน คนทำงานก็ไม่ต่างกันหรอก การที่บริษัทให้พนักงานเลิกงานเร็วกว่าปกติ จะทำให้พนักงานผ่อนคลาย ทำการสื่อสารออกไปให้คนนอกองค์กรได้รับรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ เงื่อนไขการจ้างที่เหมาะสมองค์กรและผู้สมัครงาน การให้ข้อมูลที่สามารถดึงดูดความสนใจ และยังมีเวลาให้กับครอบครัว

 

  1. รู้จักมองหาและแก้ไขจุดบกพร่องของตนเอง ทักษะหรือความสามารถ เป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน สามารถตอบสนองความต้องการของแขกได้อย่างรวดเร็ว ทีมกำลังมีการสัมภาษณ์คนเข้าทีมเพิ่ม ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้งานคือ “ไม่มีทักษะหรือความสามารถ” ปฏิบัติกับทุกคนราวกับว่าพวกเขาเป็นคนสำคัญที่สุด

การสัมภาษณ์ก็ดำเนินการมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วเหลือต้องเลือกผู้สมัครสองคน ควรให้ความนับถือและให้บริการกับแขกอย่างเสมอเท่าเทียม รวมถึงไม่มีทักษะอะไรโดดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากผู้สมัครคนอื่น ๆ ไม่ควรเลือกให้บริการกับแขกคนใดคนหนึ่งเท่านั้น มากพอที่จะทำให้บริษัทเกิดความสนใจ ตัดสินใจได้ยากเพราะทั้งสองคนมีบุคคลิกภาพที่แตกต่างกัน ควรทำงานบริการให้กับแขกอย่างเต็มที่ หรือเพื่อนมากขึ้นด้วย แม้หลายคนอาจมองว่าการทำกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันบางอย่าง วิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ควรจะเลือกคนที่นิสัยคล้ายๆ คนในทีมปัจจุบัน

 

  1. เติมเต็มประสบการณ์และความสามารถที่ขาด มีความเพียรพยายามทำงานด้วยความขยันขันแข็ง ไม่ใช่สิ่งสำคัญหรือส่งเสริมการทำงาน เพราะไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เรากำลังทำอยู่โดยตรง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สนใจอยากร่วมงานกับองค์กรนี้จริง ๆ สังเกตได้อย่างชัดเจนว่าจะไม่เหมือนกับความต้องการของคนธรรมดาทั่วไป นอกจากทักษะความสามารถที่จำเป็นในแต่ละสายอาชีพแล้ว การเป็นผู้ประกอบการนั้นต้องผ่านความยากลำบาก สังเกตประกาศรับสมัครงานของบริษัทนั้นให้ดี

 

การวัดประเมินความสามารถว่าเขาต้องการคนทำงานแบบไหนและทักษะอะไรที่จำเป็นต่อตำแหน่งนี้ เพราะรายละเอียดในใบสมัครงานนี่แหละ ศักยภาพที่แสดงให้เห็นว่าจะเติบโตได้ในอนาคต ที่จะทำให้รู้ว่าเราควรพัฒนาทักษะอะไร และต้องวางเป้าหมายไปทางไหน การยอมรับถือเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายๆ องค์กรมองข้ามไป  แต่จริง ๆ แล้วกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่ง การยอมรับจากเพื่อนฝูงและคนที่ร่วมงาน ในการพัฒนาทักษะการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *